Class Schedule

Class Schedule

A Day

 

1st Period Professional Communications 7:20- 9:02
2nd Period Professional Communications 9:09- 10:41
3rd Period Professional Communications 10:48- 1:05
4th Period Professional Communications 1:12- 2:54

B Day

5th Period Planning Period 7:20- 9:02
6th Period Professional Communications 9:09- 10:41
7th Period Public Speaking 10:48- 1:05
8th Period Professional Communications 1:12- 2:54